Sammanfattning

Årsmötet avlöpte som förväntat. Men det fanns dock en viktig ekonomisk punkt. Medlemsavgifterna. Detta blev det en livlig diskussion om. Därför beslutade årsmötet om en justering, p.g.a. det rådande försämrade ekonomiska kulturklimatet, enligt följande:
Medlemsavgift,
Enskild medlem: 200kr/år
Förening: 750kr/år
Skola: 1000kr/år

Vi tackar också följande avgående styrelsemedlemmar/revisor:
Ebba Stoppelenburg
Filip Öhlin
Mattias Olsson
Björn Andreasson

Vi hälsar följande nya styrelsemedlemmar/revisor välkomna:
Andreas Bjuner
Alexander Feijer
Anders Durvall
Anita Olsson

Protokoll och alla handlingar finns att tillgå på årmötessidan.

Sfilm styrelse

20240101