Kort rapport från årsmötet 3 december

Sammanfattning Årsmötet avlöpte som förväntat. Men det fanns dock en viktig…