Kort rapport från årsmötet 3 december

Sammanfattning Årsmötet avlöpte som förväntat. Men det fanns dock en viktig…


Så var årsmötet 2021 & nya tag inför 2022!

Så var årsmötet 2021 & nya tag inför 2022! Den 5 december samlades Sveriges…