Så var årsmötet 2021 & nya tag inför 2022!

Den 5 december samlades Sveriges Filmförbund Sfilm för årsmöte kl. 12.00. Mötet hölls i Malmö på Hotell Noble House, i deras konferensrum med filmaffischer på väggarna. Ett stort tack till alla som deltog, på plats eller digitalt via Zoom! Trots fint väder och några plusgrader blev vi 10 deltagare på plats och 7 personer via zoom-länk.

Strax efter tolv öppnades årsmötet av vår ordförande Freja. Till mötesordförande valdes vår medlemsansvarige Magnus och till sekreterare valdes vår kassör Rakshith. Dagordningen gicks igenom. Revisor Claes kunde via zoom-länken berätta att allt var i sin ordning och föreslog att årsmötet kunde ge styrelsen för 2020 ansvarsfrihet, vilket också årsmötet godtog. Därefter följde rapportering hur det gått i år. Då vi bytt namn så behövde stagarna uppdateras. Vi passade också på att justera lite text som valberedningen kommit med förslag om. Inför valet av ny styrelse fick vi ha en bensträckare för att smälta all info vi fått.

Det blir jättespännande med 2022! Den nya styrelsen för 2022 är följande:

Till ordförande omvaldes Freja Andersson. Ordförande väljs alltid på ett år.

Övriga styrelsen väljs alltid på två år, men så att hälften väljs vartannat år. De som sitter kvar, valda på två år ifjol och därför alltså har ett år kvar, är Ada Reinthal, Rakshith Sachitanand och Mattias Olsson.

Förnyat förtroende på två år fick Aase Högfeldt och Magnus Elmborg. Som fyllnadsval efter Per Lundgren, som lämnar efter 4 år i styrelsen, valde vi Filip Öhlin. Filip blir ny ledamot i styrelsen och har visat ett starkt intresse för styrelsearbete.

Nytt för i år är att vi väljer att adjungera övriga nya i styrelsen, detta för att nya inte ska känna för stor press och samtidigt ska få möjlighet att komma in i verksamheten. Årsmötet valde in följande adjungerade till styrelsen: Birk Öhrlund, Kristina Sundstedt, Lovisa Miljeteig Lundqvist, Adam Onishi och Patric Hoberg.

Vi fick också ett bra tillskott till våra arbetsgrupper där Benjamin Giordano, Gustav Bengtsson, Maria Påhls och Sokol Demaku kliver in.

Till revisor valde vi Claes Enwall på två år. Förra året valdes Björn Andreasson på två år, så han är kvar.

Vi vill speciellt avtacka Lisa, Klaudia, Per och Sara för sina insatser i styrelsen. Speciellt roligt är att flertalet av er kommer att fortsatt ingå i våra arbetsgrupper.

Det är i våra arbetsgrupper som stor del av förbundets verksamhet händer. Det är i dessa som vi diskuterar, formulerar och genomför Sfilms framtid. Vi har 16 stycken olika arbetsgrupper där vi driver frågor som marknadsföring, ekonomi, medlemsfrågor, filmfestivaler, event, jämställdhet mm mm. Välkommen du också att delta! Det är fritt att gå in och ur grupper. Skriv till oss under fliken ”kontakt” på vår webbsida, så får du komma i kontakt med den arbetsgrupp just du är intresserad av!