En ny förening

Garnfilm - en presentation Garnfilm bildades hösten 2022 och vi är en del av…


Kort rapport från årsmötet 3 december

Sammanfattning Årsmötet avlöpte som förväntat. Men det fanns dock en viktig…