Om Sveriges Filmförbund, Sfilm

Sveriges Filmförbund är ett riksförbund inom det ideella kulturområdet. Vår värdegrund är mångfald, jämställdhet och breddad representation. Vårt motto är att “Film ska göras av alla, handla om alla och ses av alla”.
Filmpolitiskt är vi en röst som deltar i filmevenemang, skapar nätverk med relevanta förbund och institutioner. Vi är en bro mellan nya och etablerade filmskapare och stöttar medlemmars filmer både nationellt och internationellt.
Om Sfilm

Nyheter

Från Sfilm, våra medlemsklubbar och filmskolor

Se film!


Sfilm anordnar årligen filmfestivaler, filmvisningar, filmseminarier med mera för att inspirera.
Få inspiration ...

Gör film!


Sfilm hjälper dig att komma igång genom stipendier, studiecirklar, filmföreningar, filmklubbar med mera.
Kom igång!

Arkivgruppen installerar ett 16mm klippbord

Arkivarbetet den 6 mars inklusive klippbords upphämtning, installering, redovisning av tidsförkortare och juryröstsystem.


Du gör en god insats och stöttar vårt arbete. Du får del av medlemsförmåner, stipendier, gratis filmanmälan med mera för 150 kr per år.
Bli medlem

Sveriges Filmförbund är medlem i


Våra bidragsgivare