Bli enskild medlem

Bli medlem nu! Formuläret hittar du längst ned på denna sida

Genom att vara medlem i Sveriges Filmförbund så stöttar du vårt arbete med att verka för att film ska göras av alla, handla om alla och ses av alla. Vi välkomnar så väl filmskapare, filmälskare som alla som vill bidra till våra mål och vår verksamhet.

Medlemsförmåner

Som medlem kan du logga in på medlemssidor och få del av våra medlemsförmåner. Du får tillgång till nätverk, information och nyheter. Möjlighet att delta vid våra arrangemang såsom inspirationsdagar och vår festival: Sveriges Kortfilmfestival. Du får även möjlighet att söka våra stipendier och du får hjälp att starta studiecirkel samt mycket mer!

Är du medlem genom en filmskola eller genom en filmklubb behöver du inte bli enskild medlem. Alla medlemmar har samma förmåner oavsett anslutningsform.

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev får du med e-posten, vi använder inte vanliga brev av miljöskäl. Du kommer att stå med i registret  som medlem i tre år, därefter raderas du automatiskt. Om du inte förnyar medlemskapet årligen, så kommer du inte få flera utskick och inte kunna ta del av medlemsförmånerna. Du kan närsomhelst logga in på din profil och ändra uppgifter eller avsluta ditt medlemskap. Medlemsavgiften i Sfilm är 150 kr per år.

Fyll i formuläret och betala direkt