Om Sfilm

Sveriges Filmförbund, Sfilm är ett riksförbund inom det ideella kulturområdet med värdegrund mångfald, jämställdhet och breddad representation. Filmpolitiskt är vi en röst som deltar i filmevenemang, skapar nätverk med relevanta förbund/institutioner och är en bro mellan nya filmskapare och de etablerade. Sfilm stöttar medlemmars filmer både nationellt och internationellt och sprider på så vis våra medlemmars och svensk kortfilm i världen

Film ska göras av alla
Film ska handla om alla
Film ska ses av alla


Sveriges Filmförbund är för alla

Till följd av den snabba digitala utvecklingen, dominerar rörliga bilder vår vardag i en allt högre utsträckning, såväl i yrkesverksamma som privata sammanhang! Denna utveckling öppnar dörrar till möjligheter för enskilda individer, men också utmaningar för filmbranschen och samhället i stort. Vilka röster kommer till tals och vilka reella maktordningar finns inom diverse kulturetablissemang?

Sfilm menar att det finns en mångfald av filmiska berättelser som har svårt att ta sig fram i en omvärld som i praktiken styrs främst av vinstintressen. Filmer som producerats i icke-kommersiella syften, har stor potential och ett konstnärligt egenvärde, som vi i Sfilm vill värna om. Vi är därför en viktig plattform för såväl enskilda medlemmar, som för skolor och föreningar som brinner för det filmiska berättandet. Vi verkar lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

Sfilm Broschyr 2022

Broschyren finns också översatt till flera språk: 

Årligen arrangerar Sfilm Sveriges äldsta filmfestival, Sveriges Kortfilmfestival, representerar Sverige i UNICA och Ax. Sfilm delar ut filmstipendium, anordnar filmvisningar, workshops, filmseminarier och andra filmevenemang i sitt arbete att på olika sätt stötta filmskapare och deras projekt. Vi är även medlem i Föreningen Norden samt Kulturens Bildningsverksamhet där vi erbjuder möjligheten för folkbildning via vårt förbund Sfilm. I våra årsberättelser kan du läsa mer om vår verksamhet och vad vi har genomfört olika år. Läs Sfilms årsberättelse för 2021 här och årsberättelsen för 2020 här (länkar till PDF:er)

Läs mer om Sfilm

Bli enskild medlem

Genom att vara medlem i Sveriges Filmförbund så stöttar du vårt arbete med att verka för att film ska göras av alla, handla om alla och ses av alla. Vi välkomnar så väl filmskapare, filmälskare som alla som vill bidra till våra mål och vår verksamhet.
Läs mer om medlemskapet, de förmåner det innebär och hur du registrerar dig. Frågor ställs till medlemsansvarig, se styrelsesidan.

Bli enskild medlem

Medlemskap för föreningar och skola

Filmförening eller filmskola kan ansöka om medlemskap i SFilm, era medlemmar och elever får då samma förmåner som enskilda medlemmar. Som förening får ni också tillgång till ett medlemssystem, så ni kan ha koll på era medlemmar. Ni kan även göra snygga utskick via e-post i medlemssystemet. Föreningsmedlemskap kostar 500 kr per år.
Följande uppgifter behöver vi från ert medlemsregister: förnamn, efternamn, e-post, mobilnummer, länstillhörighet, födelseår och kön (kvinna, man, annat). De två sista uppgifterna är enbart för att våra bidragsgivare vill ha statistik från oss om våra medlemmar. Dessa uppgifter används ej i något annat syfte.

Hur starta en förening?

En förening är en grupp människor med ett gemensamt intresse som förenar sig för att enklare kunna driva sin verksamhet. Det är svårt att göra film ensam. Genom att jobba i en förening har ni därför lättare att söka bidrag från Sfilm, i er kommun eller i andra organisationer. Föreningsformen säkerställer att er verksamhet bedrivs på ett demokratiskt och schysst sätt. Frågor kan ställas till medlemsansvarig, se styrelsesidan

Komplett guide

Grupper inom Sfilm

I Sfilm finns det olika grupper som du som är medlem kan engagera dig i. Som gruppmedlem får du chansen att lära känna andra aktiva medlemmar i Sfilm, får träffa medlemmar med samma intresseområde och får chansen att lära dig mer och göra skillnad! Grupperna arbetar ofta på distans, så du kan bo var som helst i Sverige för att delta.


Styrelsen

Om du vill nå någon av oss i styrelsen skicka ett meddelande till oss via vårt kontaktformulär. Vi välkomnar nya styrelsemedlemmar. Det är årsmöte i månadsskiftet november december och då väljs halva styrelsen om och eller så väljs nya in. Vi välkomnar både de som önskar delta i styrelsearbetet och flera som bara kan ingå i arbetsgrupper. Då kan man arbeta med just den fråga man själv brinner för.


Sfilms historia

Formellt bildades Sveriges Filmförbund 1940 under dåvarande namnet Sveriges Smalfilmsförbund. Däremot bildades redan i slutet av 30-talet en filmklubb i Stockholm, ur vilken många medlemmar senare kom att utgöra den nya förbundsstyrelsen i Sveriges Filmförbund.
Med tiden har det hänt en del, inte minst med den tekniska utvecklingen i filmens värld, och Sveriges Smalfilmsförbund bytte så småningom namn till Sveriges Film- och Videoförbund.
Under 1950-talet började förbundet arrangera SFV-festivalen (senare Sveriges Kortfilmsfestival). Många filmer som har visats under festivalerna finns idag i ett arkiv som Sfilm förfogar över.
Sedan 1985 anordnar Sfilm även SM i Minutfilm under Sveriges Kortfilmsfestival. Mer om det och om instiftandet av ”World Minute Movie Cup” kan du läsa under länken här, där vår tidigare ordförande Björn Andreasson om instiftandet av SM i Minutfilm och det internationella genomslaget

Läs mer

Vill du vara med oss? Hör av Dig!

Sfilms styrelse arbetar ideellt och vi välkomnar alltid fler goda krafter i vårt lag. Om du är filmintresserad, vill göra en insats för en bra sak, mejla oss kort om varför du tycker det är viktigt och roligt att vara med oss i vårt arbete.

Kontakta oss