Grupper inom Sfilm

I Sfilm finns det olika grupper som du som är medlem kan engagera dig i. Som gruppmedlem får du chansen att lära känna andra aktiva medlemmar i Sfilm, får träffa medlemmar med samma intresseområde och får chansen att lära dig mer och göra skillnad! Grupperna arbetar ofta på distans, så du kan bo var som helst i Sverige för att delta. Läs flikarna nedan för att få veta mer om respektive grupp samt vem du ska kontakta om du är intresserad.

Arkivgruppen

Digitalisera och arkivera filmer

Sfilm har en unik skatt i form av ett filmarkiv bestående av filmer som visats vid tidigare års kortfilmsfestivaler. Arkivet sträcker sig över 60 år tillbaka i tiden och filmerna finns sparade som filmrullar, videoband och digitala filer. Arkivgruppens uppgift är att förvalta, digitalisera och sprida dessa filmer till resten av förbundet.

Exempel på saker vi redan gjort i arkvigruppen:

 • Digitaliserat filmer
 • Intervjuat Jan Troell
 • Besökt andra arkiv
 • Installerat klippbord
 • och mycket mycket mer.

Kontakt: Magnus Elmborg eller Mattias Olsson

Skicka mail

Sveriges kortfilmfestival

Var med och ordna Sveriges äldsta filmfestival

Sveriges Kortfilmfestival, SKFF, är Sveriges äldsta filmfestival och arrangeras årligen i Stockholm av Sfilm. Medlemmar i arbetsgruppen arrangerar tillsammans festivalen och dess filmvisningar, föreläsningar och annat som kan komma att ingå. Gruppen i samråd med projektledaren, fördelar och delegerar arbetsuppgifter som skall göras för att festivalen skall kunna genomföras. Gruppen arbetar utefter varje års tema och utifrån Sfilms grundprinciper. Vår målsättning är att hylla Sveriges bästa icke-kommersiella kortfilmer med ett nationellt intag. Vi lyfter film som främst görs i konstnärligt och icke kommersiellt syfte, samt initiera dialog och stimulerar utbyte mellan filmintresserade oavsett nivå.

Exempel på vad man kan göra i SKFF-gruppen är:

 • Hitta jurymedlemmar
 • Arbeta med sociala medier
 • Planera filmvisningar
 • Hitta sponsorer
 • Sätta ihop ett program
 • Och mycket mycket mer …

När du kontaktar oss så skriv vad för något i SKFF du är intresserad av att hjälpa till med.

Kontakt: Aase Högfeldt

Skicka mail

Jämlikhet och mångfald

Julia Lagergren, Ibrahim Faal, Saleen Gomani, Mikaela Karlsson, Sokol Demaku, Olle Christiansen Meijer, Ebba Stoppelenburg, Malin Carlsson Ståbi, Mattias Königson, Selim Sevim

Jobba för jämlikhet inom alla aspekter av film

Tycker du som vi att jämlikhet, jämställdhet, mångfald och breddad representation inom film är superviktigt? Då kan du engagera dig i den här gruppen som vill lyfta dessa värden och arbeta konkret med dem inom både förbundet och film i Sverige. Det kan röra sig om att göra informationskampanjer, evenemang, utbildningsinsatser, utveckla policys och annat.

Kontakt: Birk Öhrlund

Skicka mail

Valberedningen

Valberedningen letar upp nya styrelseledamöter när det behövs, gör intervjuer med intresserade personer och presenterar ett förslag på föreningens årsmöte. Insatsen kan pågå under hela året.

Läs mer

Kontakt: Magnus Elmborg och Aase Högfeldt

Skicka mail

Var med och välj ut nya styrelseledamoter

Under året 2022 söker vi intresserade av att sitta i valberedningen inför årsmöte 2022 för val av medlemmar till styrelsen 2023. Valberedningen är insatta i vem Sfilm är och hur styrelsen är organiserad med olika funktioner och deras ansvarsområden.

Stipendiekomittén

Utveckla och dela ut stipendier

Sfilms Stipendiekommittén utformar och utlyser våra stipendier samt utser stipendiater. I gruppens uppgifter ingår även att skapa marknadsföringsmaterial kring stipendierna och stipendiaterna och även gärna att lyfta våra stipendiater på fler sätt, exempelvis genom visningar av deras filmer eller möjlighet till fysiska events. Sfilm utlyser stipendier ungefär två gånger per år och brukar satsa på små stipendier som når många och kan komplettera andra befintliga stödinsatser inom film. Det finns en fast budget till stipendierna. Gruppen har möjlighet att komma med idéer på olika varianter, satsningar och möjligheter till ytterligare finansiering.

Att sitta i Sfilms stipendiekommitté passar t.ex. dig som vill få erfarenhet av att bedöma filmansökningar, genomföra en process från start till mål, träffa och diskutera med likasinnade eller som vill bidra till att fler filmare får stöttning i sina filmprojekt. Välkommen med din intresseanmälan!

Kontakt: Freja Andersson

Skicka mail

Projektgrupper

I Sfilm finns även flera projektgrupper som har fokus kring ett specifikt projekt. Här kan du spana in några befintliga och även ta reda på hur du gör om du vill starta upp ett projekt inom förbundet

Minutfilmsfestivalen

Minutfilmsfestivalen är ny, men dess ursprung är en Minutcup som SFilm anordnade i samband med SFV-Festivalen på 80-talet. Minutfilmsfestivalen görs som en tävling i cupformat i tre städer i November. Publiken engageras och fungerar som jury, vilket är både roligt och uppskattat.

Egna projekt

Har du en egen projektidé? Vill du haka på någon annan som ska genomföra en filmvisning? Bolla med oss, så ser vi om din idé är möjlig att genomföra inom Sfilm eller sätter dig i kontakt med andra som har idéer! Just nu har vi mindre budgetar för en rad olika typer av projekt.

Kontakta styrelsen

Vimeosatsningen/Sveriges kortfilmer

Lyfta fram medlemmarnas filmer

Känns det inte tråkigt att Sveriges kortfilmfestival bara är under några dagar i april varje år? Det tycker iallafall vi – man ska enkelt kunna se svenska kortfilmer året om!

Denna nya satsning bygger på idén att varje vecka digitalt lyfta fram en film som gjorts av våra medlemmar baserat på olika teman. Vi vill att det ska finnas en plattform där hela Sveriges kortfilmer kan få synas, oavsett erfarenhet eller budget.

Filmerna som väljs ut ska följa Sfilms värdegrunder men ska också ha en bredd i ålder, kön, innehåll, budget och så vidare …

Sfilm värdeord

Låter det här som en idé du vill vara med och utveckla? Eller bara få lite mer information? Skicka iväg ett mail!

Kontakt: Lovisa Miljeteig

Skicka mail