Utlysning: Små&Snabba Stipendier

Nu finns möjlighet för dig som är (eller blir) medlem hos Sveriges Filmförbund att söka våra nya filmstipendier! Under slutet av 2021 delar vi ut totalt 10 Små&Snabba Stipendier, vardera på 1 000 kronor. De Små&Snabba Stipendierna är tänkta som en snabb insats när och där en slant behövs. Kanske är du i kick-off stadiet med en film och behöver stöd för att komma igång? Kanske står du och stampar i väntan på att kunna hyra en kamera eller klippstation?

Ansökan är nu öppen och beslut tas löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan!

Stipendierna inkluderar även hjälp att starta en eller flera studiecirklar som kan generera ytterligare ekonomiska medel till era projekt. Det är därför önskvärt om du som söker är intresserad av att driva hela eller delar av ditt projekt som en studiecirkel, vilket kräver att du har en idé eller ett produktionsmoment som går att genomföra tillsammans med minst två andra personer. Det skulle exempelvis kunna vara rep med skådisar, inspelning eller manusskrivande ihop med två andra personer där ni antingen skriver tillsammans eller skriver varsitt manus samtidigt och emellanåt läser för/diskuterar med varandra.

Stipendiet är även en chans som omfattar möjligheten att ingå i ett nationellt nätverk för filmare och andra kulturarbetare. Som stipendiat blir du presenterad i och får chansen att nå ut över hela landet genom våra kanaler. Den film ni gör kan i framtiden komma att bli erbjuden visningar under något eller flera av våra, eller våra samarbetspartners, arrangemang. Ansökan stänger när alla stipendier är utdelade, dock senast den 31 dec 2021.

OBS! Stipendiet är en medlemsförmån och ges till personer över 16 år som är medlemmar i Sfilm eller i någon av våra medlemsföreningar. Om du inte redan är medlem hos oss, kan du enkelt bli medlem här. Projektet får inte göras inom ramen för en utbildning, däremot går det bra att vara student eller nybörjare. Stipendiekommittén utgörs av representanter ur styrelsen för Sveriges Filmförbund. Kommitténs beslut är slutgiltigt och går inte att överklaga. Stipendierna delas ut i samarbete med studieförbundet Kulturens Bildningsverksamhet.

Ansök genom att svara kort på följande frågor:

Svaren mejlas samlade i en PDF-bilaga till stipendier@sfilm.se eller ladda upp din PDF via hemsidans kontaktformulär.

  1. Följande kontaktuppgifter: namn, personnummer, kön (kvinna/man/annat/vill ej svara), adress, telefonnummer, mailadress, bankkontonummer dit ev. stipendium kan utbetalas (obs! måste tillhöra dig personligen), om du är medlem direkt i Sfilm alternativt namn på din medlemsförening
  2. Vilka utgifter ska stipendiet användas till att täcka?
  3. Berätta kort om det projekt som du skulle vilja genomföra. T.ex. vad det handlar om, vilka du samarbetar med, vad er tidsplan är och vilka förutsättningar ni har.
  4. Känner du till hur och varför en kan bedriva studiecirkelverksamhet? Är detta något som kan passa ditt projekt?
  5. Ett fotografi på dig som vi får lov att dela i våra kanaler och i vår marknadsföring om du blir tilldelad stipendiet
  6. Vill du bli kontaktad av oss angående att starta studiecirklar för ditt filmprojekt, även om du inte skulle få stipendiet?
  7. Frivilligt: om du har några idéer kring hur Sfilm kan förbättra förutsättningarna för våra medlemmar ytterligare

Har du några frågor? Hör av dig till oss på stipendier@sfilm.se eller kontakta oss via Sfilms kontaktformulär, välj ”Stipendier” som mottagare

Varmt välkommen med din ansökan!
Styrelsen i Sveriges Filmförbund