Fram till den 31 maj 2023 finns möjlighet för dig som är medlem hos Sveriges Filmförbund Sfilm att söka våra stipendier! Vi delar ut totalt 20 stipendier, vardera på 1 000 kronor.

Sfilms små & snabba utvecklingsstipendier är tänkta som en liten insats där en snabb slant behövs. Det kan vara för att utveckla dig själv som filmare, t.ex. genom en inspirationsresa, deltagande vid en filmfestival, inköp av ny teknik eller att delta i en kurs. Det kan också vara till en specifik insats för att utveckla ditt filmprojekt oavsett produktionsstadie, t.ex. för material till scenografi, programvara eller distributionskostnader . Även du som är intresserad av eller riktar in dig på en specifik funktion inom filmproduktion samt du som använder rörliga bilder på andra sätt är välkommen att söka.

Stipendiet är också en chans som omfattar möjligheten att ingå i ett nationellt nätverk för filmare, filmintresserade och andra kulturarbetare. Som stipendiat blir du presenterad i och får chansen att nå ut över hela landet genom våra kanaler. Den film du/ni eventuellt gör kan i framtiden komma att bli erbjuden visningar under något eller flera av våra, eller våra samarbetspartners, arrangemang. 2022 lyfte vi exempelvis tre tidigare stipendiater under en Filmmiddag där de fick berätta om sina processer fram till att de tilldelades stipendierna.

Stipendiet ges inte till filmer som görs i samband med en filmutbildning, men kan ges till studerande som gör en film utanför sin utbildning.

Ansökan är nu öppen och beslut tas löpande, så vänta inte med att söka!

OBS! Stipendiet är en medlemsförmån och ges till personer som är medlemmar i Sfilm eller i någon av våra medlemsföreningar. Om du inte redan är medlem hos oss, kan du enkelt bli medlem här. Om din filmutbildning eller förening inte är medlemmar kan de ansöka om det här, så får alla era studenter/medlemmar möjlighet att ansöka.

Stipendiekommittén utgörs av representanter ur styrelsen för Sveriges Filmförbund. Kommitténs beslut är slutgiltigt och går inte att överklaga.

Du ansöker genom att logga in på vår webbsida och där fylla i ett kort formulär. Det är inte möjligt att ansöka på annat sätt.

Klicka här för att ansöka

I ansökningsformuläret kommer du att få svara kort på följande frågor:

  1. Blandade kontaktuppgifter
  2. Vilka utgifter ska stipendiet användas till att täcka?
  3. Berätta om den utvecklingsinsats som du skulle vilja genomföra. Det kan exempelvis vara vad det handlar om, vad du vill lära dig, vilka du samarbetar med, tidsplan, vilka förutsättningar som finns eller liknande. Förslagsvis totalt 10-30 meningar.
  4. Ett högupplöst fotografi på dig i JPEG-format som vi får lov att dela i våra kanaler och i vår marknadsföring om du blir tilldelad stipendiet
  5. Om det är något övrigt du önskar tillägga
  6. Om du vill lämna några önskemål eller någon feedback till Sfilm

Har du några frågor? Hör av dig till oss på stipendier(a)sfilm.se eller kontakta oss via Sfilms kontaktformulär, välj ”Stipendier” som mottagare

Varmt välkommen med din ansökan!
Styrelsen i Sveriges Filmförbund

20230421