Så gick workshopen med Mattias Olsson & Bronson Månsson

Som ett led i vår digitala satsning ”Från Idé till Verk”, genomfördes det över två tillfällen i december 2021 en workshop ledd av Mattias Olsson & Bronson Månsson. Det övergripande temat var manus för nollbudgetfilm.

Här en reflektion från Mattias och Bronson:

En metod vi pratade om var att börja försiktigt, göra något kort, mindre och mer överskådligt, för att sedan låta manuset växa. Genom hela workshopen försökte vi att plocka in hur andra möjligheter och perspektiv, som genus, etnicitet, väder, ålder osv, påverkar budskapet i en film. Gruppen var aktivt medverkande i ett gemensamt tankearbete.

Att börja från ”början” med att presentera en idé, och följa vägen till ett färdigt filmmanus, gav många spännande reflektioner. När vi kom till delen med bearbetning av en dikt till ett filmmanus, blev det uppenbart hur många olika varianter och möjligheter det finns att göra film utifrån samma idé. Alla deltagarna fick bidra med olika val, möjliga kameravinklar, klippval etc. Detta landade i att vi gemensamt kunde summera att den minsta förändring kan påverka väldigt mycket. Som bonus fick vi, efter att gemensamt ha tittat på filmen Besöket, en avslutande och mycket spännande diskussion om hur en eller två filmrutor mer eller mindre kan påverka stort.

Mattias berättade även hur han, som regissör, lärt sig arbeta med skådespelare och vilka svårigheter som finns och hur komplext det kan när man arbetar med vänner. Han delade öppet med sig av sin egen läroprocess, där han trodde sig ha en dålig skådespelare, till att upptäcka att det var han själv som regissör som inte var tydlig nog.

Det var en väldigt positiv och nyfiken stämning under workshopen, som vi uppskattade. Deltagarnas erfarenheter var väldigt olika. Någon hade filmat i många år, någon hade mest tänkt på att filma någon gång. Denna bredd var mycket intressant och givande, eftersom alla var generösa i att dela med sig av sina tankar och perspektiv.