Ny medlemsförening: Naturfilmarna

Sveriges Filmförbund välkomnar Naturfilmarna som medlem! Naturfilmarna vänder sig till personer som på olika sätt är verksamma med produktion av naturfilmer, även till viss del dokumentärfilmer. Föreningen verkar för produktion och visning av naturfilmer med hög teknisk, biologisk och konstnärlig nivå.

Årligen arrangerar Naturfilmarna en filmfestival i Hunnebostrand, Scandinavian Wildlife Film Festival (swff.se). Föreningen har ca 75 medlemmar spridda över hela Sverige. Så på detta sätt skiljer sig Naturfilmarna från Sfilms traditionella medlemsföreningar, som oftast har en ort, region eller skola som samlingspunkt. Här är det alltså istället form, genre och innehåll som samlar föreningens medlemmar. De har även en ungdomssektion.

Naturfilmarna ser Sveriges Filmförbund som en möjlighet att samarbeta kring praktiska saker som medlemsregister och Vimeo. Men de vill också att deras medlemmar ska få tillgång till större kontaktytor, kunna söka stipendier och nå ut mer med sina filmer. Som medlemsförening i Sveriges Filmförbund har alla föreningens medlemmar nämligen tillgång till alla våra medlemsförmåner.

Du hittar mer info om Naturfilmarna på naturfilmarna.se
Vill din förening söka om medlemskap i Sveriges Filmförbund gör ni det här: Föreningsmedlemsskap – Sfilm