Minutfilmskurs

Ännu en gång var jag kursledare för minutfilmsskapande.

Under tre tillfällen fick kursdeltagarna ny kunskap i minutfilmsskapande. Stort fokus lades på berättande och den dramaturgiska strukturen. Likaså visuellt genomförande, rollbesättning och distribution. Deltagarna fick även skapa och presentera egna små filmer och en ljud övning avrundade hela kursen.

Intentionen med kursen är att ge deltagarna kunskaper i minutfilmsskapande från idé till färdig film och där de olika stegen som manusutveckling, casting, inspelning, editering och distribution presenteras på ett begripligt och konkret vis. Kursen har varit återkommande i ett par år och det är lika roligt att se både nya och bekanta ansikten. Processen är interaktiv och kursdeltagarna lär sig även av varandra genom samtal och öppna diskussioner.

Med vänlig hälsning Gustav

Spänningskurvan

12st deltagare i ett åldersspann på 20 till 80 år. 5 kvinnor och 7 män. Kursen var en livekurs via Zoom i samarbete med Kulturens bildningsförbund. Ansvarig från Sfilm var Magnus Elmborg.

Gustav Bengtsson
20240224