Ericssons Film- och Videoklubb är en filmklubb i Stockholm med cirka 60 medlemmar

Klubben anordnar flera möten per år varav två filmtävlingar. Klubbens möten hålls i Ericsson AB:s lokaler i Kista.

Nu söker vi dig som vill ingå i juryn till nästa filmtävling – “ Klubbmästerskapet ” i den öppna klassen. Tycker du detta är intressant och har möjlighet, anmäl dig senast den 9 oktober på mejl till: video@ericsson.com

Vanligtvis deltar upp till 10 korta filmer på runt 3-10 minuter men max 15 minuter. Filmerna kan vara av olika typer (spel, dokumentär eller övrigt) men tävlar i samma klass.

Filmerna granskas enskilt av jurymedlemmarna en vecka innan tävlingskvällen den 7 november. Juryn på 2-4 personer kommer överens att träffas fysiskt eller digitalt för att se och diskutera filmerna. Juryn ska utse de tre bästa filmerna med skriftliga korta motiveringar om vad som utmärker varje film.

Det är önskvärt att juryn, eller delar av juryn, är närvarande på tävlingskvällen tisdagen den 7 november för att presentera juryresultatet och motiveringarna inför publiken.

Styrelsen Ericssons Film- och Videoklubb

20230926