Sfilms checklista för hållbart filmskapande

Välkommen att som medlem ta del av Sfilms nya checklista för hållbart filmskapande! Den har tagits fram i samarbete med Re.Imagine Sustainability och som ett led i förbundets hållbarhetsarbete. Den riktar sig till de av våra medlemmar som gör eller vill göra film. Tanken är att den ska vara lättillgänglig och följa de steg som ofta ingår i en filmproduktion. Även om allt inte är aktuellt för just ditt projekt, kanske du får några nya tankar eller kan applicera liknande principer på det du gör. Vår förhoppning är att den ska uppmuntra till eftertanke och synliggöra hållbarhetsfrågor i relation till film. Du hittar den på din medlemssida här.