Miljöplan för hållbara omställning!

Vi är glada över att kunna meddela att vi har välkomnat Varja Hammar Rubama och Ottilia Söderström som har i uppdrag att skapa en miljöplan för Sfilm. De arbetar under namnet Reimagine Sustainability och tillsammans ska vi definiera vad hållbarhet är för Sfilm och hur vi kan vara en del den hållbara omställningen. Här kommer en kort introduktion om Varja och Ottilia:
Varja arbetar genom etisk altruism och i en entreprenörsanda har hon förmågan att se möjligheter där andra ser utmaningar. Hon har en kombinerad kandidat inom utveckling, fred och kommunikation. Med vardera fot i Sverige och Tanzania har Varja ett internationellt och holistiskt förhållningssätt, med stor förståelse för hur man skapar synergier och förändringar som omställningskommunikatör.

Ottilia har erfarenhet av att arbeta inom hållbarhet i ideella hjälporganisationer och transformativt lärande inom folkbildning. Med en kandidatexamen i religions- och kulturvetenskap och en magisterexamen i hållbart företagande strävar hon alltid att utgå från ett helhetsperspektiv. Hon drivs av att skapa en meningsfull och hållbar värld baserad på inre och yttre omställning.

Tillsammans med våra medlemmar ska Varja och Ottilia arbeta fram en miljöplan för Sfilm. De är glada över att få input från medlemmarna, eftersom de tror att samarbete och ett kommunikativt förhållningssätt är nyckeln till att skapa hållbar förändring. Miljöplanen kommer att bli färdig under 2023 och inkluderar även en checklista som våra medlemmar kan använda sig av.

/Styrelsen

20230421