…arrangerade vi en filmvisning och samtal på temat “Höja Rösten!”

För att visa hur förändring skapas genom att orättvisor och samhällsfrågor uppmärksammas, visade vi fyra arkivfilmer från olika epoker och samtalade vi med publiken och filmskaparen André Vaara som gjort kortfilmen “Jag vill se Gällivare Brinna” om filmens möjlighet att säga det vi kanske inte annars vågar säga. I samtalet medverkade även Yolanda Bohm, spoken word-artist, poet och transaktivist, från Transammans, som vi bjudit in för samarbete. Utifrån filmerna pratade vi även om att kunna få höja vår röst på olika sätt och att via filmen få folk att känna, lyssna och kanske till och med få nya perspektiv. Yolanda underströk vikten av vår historia och att i allt som gjorts finns det alltid folk som gått före, vilket vi tydligt kunde se i filmen “Bögjävlar” från 1976.
Det blev en bra visning och ett intressant och positivt samtal.
Hela filmvisningen och samtalen teckentolkades.
Birk Öhrlund från Sfilm var moderator och publiken uppmuntrades att ställa frågor, vilket de gjorde !

“Höja Rösten!” Fredag 4e augusti kl 16.00 -17.30 på Regnbågsscenen PRIDE Park

Flera bilder mm på SKFF webbsida

20230816