Kulturens avecklas

Det studieförbund Sfilm är medlem i, Kulturens Bildningsverksamhet (Kulturens), kommer att avveckla sin statsbidragsberättigade studieförbundsverksamhet. Det beslutet fattade en extra förbundsstämma 15/10 på rekommendation av styrelse och ledning. Sfilm valde att lägga ner vår röst då handlingarna kom alldeles för sent, samma dag som stämman. Representerade oss gjorde vår kassör Kristina Sundstedt. Pressmeddelande från Kulturens om detta finns här. Sfilm kommer att genomföra några planerade satsningar med Kulturens under hösten och inleder omgående arbetet med att hitta nya samarbeten med andra studieförbund. Har du frågor eller tips, maila gärna styrelsen här