Glokala Folkhögskolan finns i Malmö

på Lantmannagatan 34. Skolan bedriver bland annat två kurser inom filmproduktion; Filmlinjen samt Filmlinjen Projektår. Kurser om 1 år med plats för 12 deltagare i varje klass.

FILMLINJEN
Filmlinjen på Glokala Folkhögskolan är en ettårig utbildning för dig som är intresserad av
film och som vill lära dig att skapa film. Kursen erbjuder grundläggande utbildning inom
flera olika delar av filmskapandets process, såsom manus, regi, foto, ljud, klippning och
producentskap.
Under läsåret får du tillsammans med dina klasskamrater skapa kortfilmer och
dokumentärer utifrån egna manuskript och idéer. Varje år producerar vi även musikvideor i
samarbete med deltagarna på Spinneriet: Urban musik.

I början av utbildningen tar vi oss an ett moment i taget genom flera korta praktiska
övningar och efter bara några veckor gör vi en första kortfilm tillsammans. Under resten av
hösten djupdyker vi i manus och regi för spelfilm tillsammans med yrkesverksamma och
inspirerande gästlärare. Terminen avslutas med en längre kortfilmsproduktion.
Under vårterminen ägnar vi en längre period åt det dokumentära berättandet och skapar
kreativa dokumentärer. Vi fördjupar oss även i projektplanering och projektpresentation och
lär oss mer om hur filmbranschen fungerar. Terminen avslutas med att varje deltagare får
möjlighet att skapa en slutproduktion i valfri form.

FILMLINJEN PROJEKTÅR
Filmlinjen Projektår i Malmö passar dig som kan arbeta självständigt och under ett år vill
förverkliga dina filmidéer. Du har tidigare utbildning inom film (minst ett år på heltid) eller
motsvarande arbetslivserfarenhet från filmbranschen.

En stor del av tiden arbetar du självständigt, syftet med de fria arbetsformerna är att kursen
ska göra dig förberedd på livet som filmskapare eller frilans efter skolans slut. Projektåret
kan ses som ett mellanting mellan en filmutbildning och ett konstnärligt residens. Du som
söker vill bli tryggare i din skapandeprocess och bredda ditt nätverk. Du bör ha ett intresse
för att utbyta tankar och idéer med andra eftersom det är vår fulla övertygelse att bra
projekt och filmskapare växer i utbytet med andra. I kursen ingår det att stötta, hjälpa och
samarbeta med de andra i klassen. Vi utmanar idén om det ensamma geniet och
undersöker alternativa vägar in i branschen.
Kursens upplägg ger dig tid för att slutföra minst ett men gärna fler filmprojekt under
läsåret.

Vi arbetar aktivt för mångfald och en jämlik filmbransch där fler ska ha möjlighet att få göra
sin röst hörd. Utbildningen är helt kostnadsfri och berättigar till studiemedel från CSN.

Kalle Pahlmblad Gartberger
Kontakt: kalle@glokala.se
Kursansvarig Filmlinjen/Filmlinjen Projektår
Glokala folkhögskolan

Vill ni också bli medlemmar i Sfilm och få tillgång till alla våra erbjudanden?
Du blir enskild medlem direkt här: Enskild medlem
Din skola eller förening skriver en ansökan här:
Medlemskap för skola
Medlemskap för förening

20230924