Utlysning: Sfilms små sommarstipendier

Sommar, långa dagar, film! Nu finns möjlighet för dig som är (eller blir) medlem hos Sveriges Filmförbund Sfilm att söka våra nya filmstipendier! Fram till den 20 juni delar vi ut totalt 20 stipendier, vardera på 1 000 kronor. Sfilms små sommarstipendier är tänkta som en liten insats där en slant behövs inför sommarens filminspelning, kreativa ledighet eller andra utvecklingsmöjligheter. Kanske vill du fördjupa dina kunskaper och är i behov av teknik eller material? Kanske ska du göra film och behöver rekvisita eller klippstation? Kanske ser du sommaren som en chans att delta i en utbildning dit det krävs en resa eller övernattning?

Ansökan är nu öppen och beslut tas löpande, så vänta inte med att söka!

Stipendiet är även en chans som omfattar möjligheten att ingå i ett nationellt nätverk för filmare och andra kulturarbetare. Som stipendiat blir du presenterad i och får chansen att nå ut över hela landet genom våra kanaler. Den film du/ni gör kan i framtiden komma att bli erbjuden visningar under något eller flera av våra, eller våra samarbetspartners, arrangemang. Ansökan stänger när alla stipendier är utdelade, dock senast den 20 juni 2022.

OBS! Stipendiet är en medlemsförmån och ges till personer som är medlemmar i Sfilm eller i någon av våra medlemsföreningar. Om du inte redan är medlem hos oss, kan du enkelt bli medlem här. Stipendiekommittén utgörs av representanter ur styrelsen för Sveriges Filmförbund. Kommitténs beslut är slutgiltigt och går inte att överklaga.

Ansök genom att i vårt inloggningssystem för medlemmar, hänglåset uppe till höger. (det går inte att söka stipendiet på något annat sätt)

Kort svara på följande frågor:

  1. Blandade kontaktuppgifter
  2. Vilka utgifter ska stipendiet användas till att täcka?
  3. Berätta kort om det projekt/övrigt som du skulle vilja genomföra. Det kan exempelvis vara vad det handlar om, vilka du samarbetar med, vad du vill lära dig, tidsplan, vilka förutsättningar som finns eller liknande.
  4. Ett fotografi på dig i JPEG-format som vi får lov att dela i våra kanaler och i vår marknadsföring om du blir tilldelad stipendiet
  5. Om du vill få information om studiecirklar
  6. Om du vill lämna några önskemål till Sfilm

Har du några frågor? Hör av dig till oss på stipendier(a)sfilm.se eller kontakta oss via Sfilms kontaktformulär, välj ”Stipendier” som mottagare

Varmt välkommen med din ansökan!
Styrelsen i Sveriges Filmförbund