Fram till den 15 november 2023 finns möjlighet för dig som är medlem hos Sveriges Filmförbund Sfilm att söka våra stipendier!

Vi delar ut totalt 20 stipendier, vardera på 1 000 kronor.

Sfilms små och snabba stipendier är tänkta som en liten insats där en snabb slant behövs. Det kan vara för att utveckla dig själv som filmare, t.ex. genom en inspirationsresa, deltagande vid en filmfestival, inköp av ny teknik eller att delta i en kurs. Det kan också vara till en specifik insats för att utveckla ditt filmprojekt oavsett produktionsstadie, t.ex. för material till scenografi, programvara eller distributionskostnader. Även du som är intresserad av eller riktar in dig på en specifik funktion inom filmproduktion samt du som använder rörliga bilder på andra sätt är välkommen att söka.

Stipendiet är också en chans som omfattar möjligheten att ingå i ett nationellt nätverk för filmare, filmintresserade och andra kulturarbetare. Som stipendiat blir du presenterad i och får chansen att nå ut över hela landet genom våra kanaler. Den film du/ni eventuellt gör kan i framtiden komma att bli erbjuden visningar under något eller flera av våra, eller våra samarbetspartners, arrangemang. 2022 lyfte vi exempelvis tre tidigare stipendiater under en Filmmiddag där de fick berätta om sina processer fram till att de tilldelades stipendierna.

Fundera gärna hur ditt projekt eller din process kan bidra till hållbart skapande och utveckling. Vi ger inte medel till bensinkostnader och liknande som direkt bidrar till ökade utsläpp. Detta eftersom vi vill uppmuntra till kollektivtrafik och alternativa transportsätt, likaså till genomtänkta alternativ i alla led. Vi hoppas att vi med samlade krafter ska kunna bidra till mer miljö- och klimatanpassade filmproduktioner, arrangemang och projekt. Stipendiet ges heller inte till filmer som görs i samband med en filmutbildning, men det går bra att söka som studerande för en film son görs utanför ens utbildning.

De filmprojekt som genomförs som stipendiepengarna är kopplade till, bör ha texten ”Med stöd av Sveriges Filmförbund” i för- eller eftertexter samt Sfilms logotyp i eftertexterna.

Ansökan är nu öppen och beslut tas löpande, så vänta inte med att söka!
För att kunna ansöka behöver du vara/bli medlem i Sfilm och logga in på ”mina sidor” här.

20230930