Mer om Sfilm

Sfilm, som grundades 1940, är ett riksförbund inom det ideella kulturområde och en bro mellan den ideella filmskaparen och filmbranschen.

Filmpolitiskt är vi en röst genom att delta vid nationella filmevenemang och bygga kontakter med relevanta förbund och institutioner. Sfilm verkar även internationellt och på så vis sprider vi våra medlemmars och den svenska filmen i världen. Förbundets främsta uppgift är att, främja icke-kommersiellt filmskapande i alla genrer, på alla nivåer och naturligtvis att stödja våra medlemmar. Sfilm arbetar för mångfald, ​jämställdhet​ ​och​ en breddad ​representation, vilket också är vår värdegrund. Vårt motto är att:

Film ska göras av alla
Film ska handla om alla
Film ska ses av alla

Sfilm har sedan 1957, arrangerat sitt flaggskepp Sveriges Kortfilmfestival (SKFF), där alla är välkomna att anmäla sina filmer i tre tävlingsgrenar, Filmskoleklassen, Individuella klassen och SM i Minutfilm.
Medlem i Sfilm anmäler sin film gratis och har även chans att bli utvald att representera Sverige på UNICA VM i icke-kommersiell film. UNICA har ca 30 europeiska medlemsländer och festivalen arrangeras varje år av och i ett av medlemsländerna. ALLA med filmintresse är välkomna att vara med på UNICA festivalen.
Sfilm består av en styrelse som arbetar ideellt och vi välkomnar alltid fler krafter i vårt lag. Om du är intresserad av film, vill göra en god insats för vår sak hör av dig till oss.
Sfilm:s styrelse arbetar med att:
– Bygga broar mellan alla som håller på med film, oavsett nivå och ursprung (professionella/studenter/amatörer m.fl.)
– Främja icke kommersiell film inom kulturens värld
– Hjälpa våra medlemmar att hitta nätverk, finansiering och visningsmöjligheter för sina filmer.
– Ge medlemmar möjlighet att lära sig mer om filmskapande, filmen som konstform och om filmindustrin.
– Minska klyftan mellan amatör och professionell filmskapare
– Sprida kunskap om filmskapande, filmskapare och film
Sfilm gör detta bland annat genom att:
– Årligen arrangera Sveriges Kortfilmsfestival
-Årligen samarbeta med andra filmfestivaler
– Årligen dela ut filmstipendium
– Distribuera och visa medlemmars filmer vid olika tillfällen och i olika sammanhang.
– Anordna inspirationsdagar med workshops, föreläsningar, visningar m.m,
– Samarbeta med andra film och kulturaktörer
– Bygga nätverk mellan medlemmar, filmföreningar, organisationer, institutioner, företag, kulturarbetare, filmskolor m.fl
– Jobba internationellt via nätverkande och filmvisningar
– Arbeta med filmskapande i relation till migration, utbildning och deltagarkultur
– Representera filmen inom kulturpolitiken
– Representera filmen i AX samt Sverige i UNICA
– Sfilm är medlem i UNICA, Kulturens Bildningsförbund och Föreningen Norden
Sfilms målgrupper är alla de som sysslar med film oavsett nivå och bakgrund. Det gäller professionella, icke-kommersiella, filmskolor, film-klubbar samt även alla som är intresserad av att titta på film! I grunden riktar vi oss till personer som sysslar med icke kommersiell film men då vi även är en bro mellan den ideella filmskaparen och den etablerade filmvärlden, är alla som sysslar med film viktiga för oss och välkomna till Sfilm.
Välkommen att bli medlem i Sfilm och stöd vårt arbete

Vi vill att film ska göras av alla
Vi vill att film ska handla om alla
Vi vill att film ska ses av alla

Om du är yrkesverksam inom film kan du även bli medlem i OFF, FRF eller WIFT

Kontakta Sfilm

Vill du vara med? Hör av Dig!

Sfilm består av en styrelse som arbetar ideellt och vi välkomnar alltid fler krafter i vårt lag. Om du är intresserad av film, vill göra en god insats för vår sak, mejla kort om varför du tycker det är viktigt och roligt att vara med oss i vårt arbete.

Kontakta oss